Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím u nás. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce.

Stěžejní část sortimentu tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus využívá v současné době více než polovina škol v ČR. Pro práci s interaktivními učebnicemi jsou k dispozici produkty přesně podle potřeb uživatelů – žáků, učitelů a škol.

Nakladatelství Fraus stálo také za projekty, které pomohly zavést moderní didaktické postupy a technologie do škol u nás: Projekt VZDĚLÁNÍ21Flexibook 1 : 1.

Při vývoji učebnic se nakladatelství řídí filozofií, že učebnice není encyklopedie nebo „bible“, ze které se při hodině předčítá a kterou se děti učí nazpaměť. Moderní učebnice je vzdělávací materiál, a to nejen na papíře, ale dnes stále častěji v digitální podobě, který obsahuje také verifikované a pečlivě vybrané základní informace. Jeho druhou hlavní složkou je podpora moderních didaktických postupů. A právě didaktická složka odlišuje učebnici od materiálů, které může vytvořit jediný učitel nebo které lze najít na internetu.

Dříve než se učebnice z Nakladatelství Fraus dostanou do škol, musí projít doložkovým řízením MŠMT (Doložky MŠMT). Všechny učební materiály, včetně pracovních sešitů, které školám nabízí, získaly schvalovací doložku a je možné je kupovat z ONIV.

Od roku 2016 je učitelům k dispozici online vzdělávací portál Fred. Jeho využíváním získají učitelé neomezený přístup k tisícům pečlivě vybraných a evaluovaných vzdělávacích materiálů, například videím, obrázkům, ilustracím, animacím, interaktivním cvičením a různým dokumentům. Vzdělávací portál je plně dostupný z webového prohlížeče a je tedy přístupný z každého počítače, tabletu, interaktivní tabule či chytrého telefonu. Součástí portálu jsou také jednoduché nástroje pro učitele na vytváření příprav do hodin, možnost ukládání vlastních materiálů a praktické sdílení s učiteli i žáky školy a další užitečné funkcionality. Portál obsahuje i evaluační modul, s jehož pomocí bude moci každý učitel ukončit hodinu testem s přehledným grafickým vyhodnocením.

V roce 2017 jsme spustili projekt Škola s nadhledem, který nabízí zábavné online procvičování školní látky. Je určený žákům od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

V konkurenci předních tuzemských i evropských nakladatelů získalo Nakladatelství Fraus řadu ocenění, a to především v zahraničí. Na každoročně konaném Frankfurtském knižním veletrhu, v jehož rámci probíhá soutěž o nejlepší evropskou učebnici (BELMA), ocenila porota složená z evropských odborníků už několik titulů nakladatelství. Naposledy v roce 2015 si z Frankfurtského knižního veletrhu přivezli zástupci nakladatelství zlatou medaili za učebnici Hudební výchovy pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Nakladatelství poskytuje školám i službu vzdělávání učitelů. Každoročně se našich vzdělávacích akcí zúčastní přes 4 000 učitelů.
 

 


Dceřiné společnosti

Fraus Media, s. r. o., se zaměřuje na vývoj vzdělávacích aplikací a jiných elektronických materiálů a na jejich prodej v rámci platforem Flexibooks a FlexiLearn.

Kalibro Projekt, s. r. o. nabízí školám kvalitní a rozmanité nástroje pro hodnocení žáků. Umožňuje také jejich srovnání s výsledky žáků ostatních škol, což slouží školám k sebehodnocení a k uvědomění si vlastního přístupu k výuce. Díky tomu může na školách dojít i ke změně cílů a pojetí výchovy a vzdělávání.

 

 


Projekty interaktivní výuky
Flexibooks

Tato platforma s interaktivními učebnicemi a elektronickými knihami je specializována především na vzdělávací obsah pro osobní počítače, mobilní zařízení a interaktivní tabule. Platformu tvoří interaktivní učebnice a e-knihy, dále e-shop a čtečka. E-shop nabízí nejnovější generaci i-učebnic Flexibooks. E-shop je rovnět otevřený dalším nakladatelstvím a autorům, aby svým zákazníkům mohl nabídnout nejen co nejširší sortiment vzdělávacích materiálů, ale i kvalitní beletrii a dětskou literaturu. Nabízené tituly je možné kupovat pro vlastní potřebu i pro jiné osoby nebo si je půjčovat na dobu jednoho měsíce.

FlexiLearn®

Základem tohoto systému jsou interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus, které jsou nejrozšířenějším formátem interaktivních učebnic v ČR. Systém je určen školám, které využívají centrální školní server a mají třídy vybavené interaktivními tabulemi, na kterých jsou používány interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus.

Projekt Partnerská škola

Tento projekt je určený všem základním školám a víceletým gymnáziím, které vyučují minimálně polovinu předmětů podle učebnic Nakladatelství Fraus. Partnerské školy mohou využívat řadu výhod a slev a zároveň se podílet na přípravě nových produktů.