Informační centra a studovny FRAUS

 

Nabízíme
 • seznámení s nejmodernějšími výukovými materiály
 • ukázky moderních technologií využitelných pro výuku
 • možnost vyzkoušet si výukový software připravený pro výuku ve školách
 • možnost konzultací a diskuze s odborníky
Další služby
 • odborné prezentace učebnic a odborných publikací
 • praktické ukázky využití elektronických produktů a práce s nimi
 • zapůjčení vzorků učebnic přímo na místě
 • nákup vzorků učebnic za zvýhodněné ceny
V infocentrech pořádáme pro odbornou veřejnost
 • metodické semináře a odborné prezentace
 • tematické konzultace s odborníky
 • minikonference

IC FRAUS

Regionální infocentra pro Vás připravujeme ve všech regionech České republiky.

Studovny FRAUS 

Studovny najdete na vybraných školách v různých místech České republiky. Najdete v nich vybrané vzorky našich výukových materiálů, které si zde můžete v klidu prohlédnout. Ohledně jejich použití při Vaší výuce se můžete poradit s konzultantem studovny, kterým je vždy jeden z učitelů dané školy.