Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), předkládáme následující prohlášení.

Správce

Nakladatelství Fraus, s. r. o.
se sídlem Edvarda Beneše 72, Plzeň 301 00
IČO: 64831027                     
DIČ: CZ64831027
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17951
jednající Ing. Jiřím Frausem, jednatelem

(dále jen „Správce“)

 

Společná správa 

Správce je společným správcem osobních údajů pro následující subjekty:

Frausmedia, s. r. o., se sídlem Edvarda Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň, IČO: 26185156, DIČ: CZ26185156, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22977, jednající Ing. Jiřím Frausem, jednatelem

Kalibro Projekt, s. r. o., se sídlem Na Hanspaulce 1383/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 24165115, DIČ: CZ24165115, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184693, jednající Ing. Jiřím Frausem, jednatelem

Za plnění povinností podle GDPR u všech shora uvedených subjektů odpovídá Správce.

 

Kontaktní údaje Správce

E-mail: info@fraus.cz, poštovní adresa Edvarda Beneše 72, Plzeň, PSČ: 301 00.

 

Zpracování osobních údajů pro školy využívající digitální produkty Nakladatelství Fraus

Více informací ZDE

 

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení produktů a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6, odst. 1, písmene a) GDPR, zpracování nezbytné pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a subjektem údajů vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

 

Seznam osobních údajů, které mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, případně bez vašeho souhlasu pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a vámi jakožto subjektem údajů, vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem:

 • jméno,
 • příjmení,
 • místo podnikání,
 • kontaktní adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • číslo bankovního účtu,
 • titul před jménem,
 • titul za jménem,
 • datum narození,
 • délka praxe,
 • funkce v rámci organizace,
 • vyučované předměty a související.

V případě osobních údajů poskytnutých na základě vašeho výslovného a dobrovolného souhlasu můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Veškeré další údaje jsou anonymizovány a využity ke zlepšování našich produktů a služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 10 let.

V případě uzavření smluvního vztahu mezi Správcem a vámi jakožto subjektem údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu jeho trvání.

 

Z jakých zdrojů a jaké údaje shromažďujeme

 

Weby Fraus.cz a Ucebnice.fraus.cz

 • Registrace (pro poskytování služeb webového portálu Fraus)
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na webový portál Fraus. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla, jména a příjmení. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit i k marketingovým účelům.
  Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí. Informace o sdílených informacích je dostupná při registraci přes danou sociální síť.
 • Registrace – Specifické údaje učitele
  Údaje o organizaci – slouží k přiřazení učitele k dané škole.
  Vyučované předměty – Údaje o vyučovaných předmětech slouží ke zlepšení poskytovaných služeb a produktů. Údaje o vyučovaných předmětech mohou být po aktivním souhlasu uživatele použity k marketingovým účelům.
 • Registrace – Specifické údaje nákupčí
  Údaje o organizaci – slouží k přiřazení nákupčího k dané škole, za kterou objednává zboží.
 • Odběr mailingu při registraci
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Údaje v rámci formuláře „Kontaktujte nás
  Odesláním formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat za účelem řešení vámi specifikovaného požadavku prostřednictvím e-mailových zpráv, poštou, telefonicky. Tento souhlas jste udělil/a na dobu nutnou k řešení vašeho požadavku.
 • Údaje v rámci formuláře „Odebírejte novinky“
  Odesláním formuláře „Odebírejte novinky“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e‑mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Nákup na e-shopu
  Údaje ze zákona nutné pro realizaci objednávky a platby na e-shopu Ucebnice.fraus.cz, následné vystavení faktury a provedení spedice.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Fraus.cz a Ucebnice.fraus.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Web Seminare.fraus.cz

 • Registrace
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na webový portál Semináře Fraus. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla, jména a příjmení. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit k marketingovým účelům.
  Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí. Informace o sdílených informacích je dostupná při registraci přes danou sociální síť.
 • Registrace – Specifické údaje učitel
  Údaje o organizaci – slouží k přiřazení učitele k dané škole.
  Vyučované předměty – Údaje o vyučovaných předmětech slouží ke zlepšení nabídky nových služeb a produktů. Údaje o vyučovaných předmětech mohou být po aktivním souhlasu uživatele použity k marketingovým účelům.
 • Registrace – Specifické údaje nákupčí
  Údaje o organizaci – slouží k přiřazení nákupčího k dané škole, za kterou objednává zboží.
 • Odběr mailingu při registraci
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s  novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Údaje v rámci formuláře „Kontaktujte nás“
  Odesláním formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat za účelem řešení vámi specifikovaného požadavku prostřednictvím e-mailových zpráv, poštou, telefonicky. Tento souhlas jste udělil/a na dobu nutnou k řešení vašeho požadavku.
 • Údaje v rámci formuláře „Odebírejte novinky“
  Odesláním formuláře „Odebírejte novinky“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e‑mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Objednání semináře
  Údaje ze zákona nutné pro realizaci fakturace daného školení/semináře.
 • Realizace semináře
  Údaje nezbytné pro realizaci semináře – prezenci na místě, vystavení certifikátu pro účastníky, zasílání informací k semináři (potvrzení konání, informace o zrušení semináře, důležité informace, co si vzít s sebou apod.).
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Seminare.fraus.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Web Fred.fraus.cz

 • Registrace
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na webový portál Fred. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla, jména a příjmení. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit k marketingovým účelům.
  Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí. Informace o sdílených informacích je dostupná při registraci přes danou sociální síť.
 • Registrace – Specifické údaje učitel
  Údaje o organizaci – slouží k přiřazení učitele k dané škole.
  Vyučované předměty – Údaje o vyučovaných předmětech slouží k personalizaci obsahu v rámci portálu Fred a ke zlepšení poskytovaných služeb a produktů. Údaje o vyučovaných předmětech mohou být po aktivním souhlasu uživatele použity k marketingovým účelům.
 • Odběr mailingu při registraci
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Nákup na e-shopu
  Údaje ze zákona nutné pro realizaci objednávky a platby – vystavení faktury na e‑shopu Fred.fraus.cz.
 • Vyučované předměty
  Údaje o vyučovaných předmětech pro přizpůsobení obsahu uživateli a zlepšení poskytovaných služeb a produktů. Údaje o vyučovaných předmětech mohou být po aktivním souhlasu k odběru newsletterů uživatelem použity k marketingovým účelům.
 • Data spojená s využívání Freda
  Komunikaci mezi učiteli a žáky dané školy v rámci modulu Příspěvky a úkoly – údaje jsou dostupné pouze v rámci dané školy. Tyto údaje Nakladatelství Fraus nijak nezpracovává.
  Výsledky žáků v testování na Fredovi v rámci modulu Testování a modulu Statistiky – všechny tyto údaje jsou přístupné pouze v rámci dané školy.
  Nakladatelství zpracovává zcela anonymizované výsledky žáků pro zlepšování své produkce.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Fred.fraus.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Web Flexibooks.cz

 • Registrace
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na webový portál Flexibooks. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla, jména a příjmení. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit k marketingovým účelům.
 • Registrace – Specifické údaje správce školy
  Telefon na správce dané školy slouží k ověření platnosti před umožněním nákupu multilicencí pro danou školu.
 • Odběr mailingu při registraci
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Údaje v rámci formuláře „Odběr novinek“
  Odesláním formuláře „Odběr novinek“ jste si objednal službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Nákup na e-shopu
  Údaje ze zákona nutné pro realizaci platby na e-shopu Flexibooks a vystavení faktury.
 • Síťová instalace
  V případě síťové instalace na dané škole požadujeme kontaktní údaje správce ICT na dané škole, jedná se o jméno, příjmení, e-mail. Tyto údaje jsou využity výhradně k informování o nové verzi čtečky FXB. Údaje jsou po ukončení spolupráce smazány.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Flexibooks.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.
 • Chování v rámci čteček
  Údaje o chování uživatele ve čtečkách Flexibooks. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Web Skolasnadhledem.cz

 • Registrace
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na webový portál Škola s nadhledem. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit k marketingovým účelům.
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Údaje v rámci formuláře „Podělte se o e-mail, a my se podělíme o každé vylepšení“
  Odesláním formuláře „Podělte se o e-mail, a my se podělíme o každé vylepšení“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Údaje v rámci formuláře „Pilotní verzi projektu neustále vylepšujeme. Nenechte si utéct žádnou novinku“
  Odesláním formuláře „Pilotní verzi projektu neustále vylepšujeme. Nenechte si utéct žádnou novinku“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Data spojená s využitím portálu Škola s nadhledem
  Výsledky uživatelů v interaktivním procvičování na portálu Škola s nadhledem. Nakladatelství Fraus zpracovává zcela anonymizované výsledky pro zlepšování své produkce.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Skolasnadhledem.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Web Kalibro.cz

 • Nákup na e-shopu
  Údaje ze zákona nutné pro objednání, realizaci platby a fakturaci na e-shopu Kalibro.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na webu Kalibro.cz. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.
 • Data z  testování Kalibro
  Všechna data jsou anonymizována a slouží ke zlepšování naší produkce.

 

Aplikace Fraus

Touto položkou se rozumí aplikace Fraus dostupné pro Android a iOS – Wordtrainer Fraus, Flexibooks Reader, Fraus 3D.

 • Přihlášení/registrace do aplikací
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení do aplikací Fraus. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit k marketingovým účelům.
  Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí. Informace o sdílených informacích je dostupná při registraci přes danou sociální síť.
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.
 • Chování v aplikacích
  Údaje o chování uživatele v aplikacích. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.

 

Osobní jednání s odborným konzultantem Fraus

Údaje nutné pro řešení požadavku uživatele v rámci osobního setkání, telefonického hovoru či e-mailové komunikace s odborným konzultantem Fraus.

Údaje jsou primárně použity pro zajištění služby společností Nakladatelství Fraus.

Údaje jsou také využity ke zlepšování produkce společnosti Nakladatelství Fraus.

Údaje ze schůzky mohou být zaznamenány v nástroji Google Forms. Data nejsou nijak dále zpracovávána nebo přebírána společností Google, viz deklarace zde.

 

Zpětnovazební formuláře z konferencí a seminářů

Zpětná vazba získaná osobně či prostřednictvím dotazníku na konferenci či semináři.

Údaje jsou primárně použity pro zlepšování poskytovaných produktů a služeb skupiny Fraus. Vybrané údaje (viz Seznam osobních údajů) mohou být použity k marketingovým účelům po předchozím aktivním souhlasu zákazníka.

Vyplněním formuláře a zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.

 

Online dotazníková šetření

Zpětná vazba získaná elektronicky formou dotazníkového šetření.

Údaje jsou primárně použity pro zlepšování poskytovaných produktů a služeb skupiny Fraus. Vybrané údaje (viz Seznam osobních údajů) mohou být použity k marketingovým účelům po předchozím aktivním souhlasu zákazníka.

Vyplněním formuláře a zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zároveň uděluji souhlas pro zasílání newsletterů společností Nakladatelství Fraus, s. r. o.“ jste si objednal službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.

Dotazníková šetření mohou být zaznamenána v nástroji Google Forms. Data nejsou nijak dále zpracovávána nebo přebírána společností Google, viz deklarace zde.

 

Objednávka

 • telefonická

  V případě objednávky prostřednictvím telefonu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky. Telefonické objednávky zpracováváme pouze ve výjimečných případech.

 • e-mailem

  V případě objednávky prostřednictvím e-mailu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky.

 • poštou

  V případě objednávky prostřednictvím listovní zásilky jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky.

 

Zákaznická podpora

Údaje nezbytné pro řešení požadavku uživatele. Hovor může být monitorován po předchozím upozornění uživatele. E-mailová komunikace je archivována a slouží pro potřeby zlepšování služeb a pro případ řešení reklamací.

Údaje jsou primárně použity pro řešení daného dotazu či požadavku zákazníka či ke zlepšování produktů a služeb skupiny Fraus. Vybrané údaje (viz Seznam osobních údajů) mohou být použity k marketingovým účelům po předchozím aktivním souhlasu zákazníka.

Údaje sdělené při komunikaci se zákaznickou podporou, ať už telefonicky, prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, případně výjimečně písemnou korespondencí, či přes FB využíváme pouze k vyřízení daného dotazu či požadavku.

 

Zaslání životopisu

Odesláním svého životopisu na kterýkoliv e-mail Správce či prostřednictvím webového formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat a informovat o nabídce pracovních pozic v naší společnosti. Tento souhlas jste udělil/a na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete také provést prostřednictvím formuláře zde.

 

Veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence a weby

Například: veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík

Údaje z těchto zdrojů jsou zpracovány v případě zákonného důvodu.

 

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

 • Clever Monitor, s. r. o., pro zasílání newsletterů,
 • FG Forrest, a.s., pro zasílání newsletterů, správu uživatelů a jejich přístupů,
 • ESO9, s. r. o., pro zasílání newsletterů a správu kontaktů,
 • Google LLC pro webovou analytiku a cloudové služby.

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím žádosti o odvolání souhlasu zde, popř. e-mailem (gdpr@fraus.cz) či písemně na kontaktní adrese Edvarda Beneše 72, Plzeň, PSČ: 301 00.
Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde.

 

Právo na vymazání

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, v tom případě je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na vymazání vám však můžeme odmítnout ze zákonných důvodů, a to buď v případě, že osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazují právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.
Požádat o vymazání svých osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zde.

 

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění svých osobních údajů Správcem prostřednictvím žádosti zde.

 

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím žádosti zde.

 

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o své osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor se svými osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zde.

 

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů – viz kontaktní údaje Správce.
Vaše žádost týkající se zpracování vašich osobních údajů musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž vás budeme ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat, včetně důvodů prodloužení.

 

Právo podat stížnost

Před podáním stížnosti prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu, která se pokusí v maximální možné míře vyřešit jakýkoliv problém spojený se zpracováním vašich osobních údajů.
Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, pokud máte za to, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování GDPR.

 

 

V Plzni dne 25. května 2018.

Související stránky