ČTI+

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, vážení učitelé,

knížky z edice Čti+ rozvíjejí čtenářské dovednosti dětí a podporují čtení s porozuměním. Vedle poutavých                                                           
textů obsahují množství her a úkolů. Ty začínajícím čtenářům a  čtenářkám pomáhají textu rozumět, a čtení
si tak skutečně užít. Knížky jsou vhodné jak pro výuku na prvním stupni základní školy, tak také pro samostatné
čtení doma. Podle zájmů i dovedností různě starých dětí jsou knihy rozděleny do tří úrovní (6–7 let, 7–9 let a 9–11 let).
Na tvorbě textů i doplňkových aktivit se podíleli odborníci na didaktiku prvostupňového vzdělávání i lektoři kurzů kritického myšlení.
Edice zahrnuje jak populárně naučné knížky, tak literaturu krásnou (příběhy a básničky).

Přejeme vám i dětem při četbě mnoho hravých a přemýšlivých okamžiků.

 

 

Ukázkové stránky:

                               Baf a jeho šťastný den (6-7 let)                                                                                                            Dvoumetrová jahoda (7-9 let)

              Klikaté příhody ze Zaječí hůrky (7-9 let)                                                                                                           Ušaté příhody ze Zaječí hůrky (7-9 let)