Pilotní školy FRAUS

Jsme přesvědčeni, že pouze kvalitně zpracovaný obsah učebních materiálů (v tištěné či elektronické podobě) v rukou učitele je zárukou toho, že školy poskytnou žákovi kvalitní vzdělání. K tomu, aby používané vzdělávací materiály zajistily co nejefektivnější vzdělávací proces, je potřeba nejen kvalitní autorské zázemí, ale také zpětnou vazbu přímo z vyučovacího procesu.

Proto vytváříme síť pilotních škol, jejichž učitelé nás pravidelně informují o svých zkušenostech s používáním našich vzdělávacích materiálů. Těmto školám poskytujeme náš vzdělávací obsah (tištěný a elektronický) za výhodných finančních podmínek, nebo zcela zdarma.

Máte-li zájem stát se pilotní školou, kontaktujte našeho odborného konzultanta.