12. 8. 2014

Učebnice angličtiny z Cambridge University Press: komiks a humor ve službách gramatiky

Nakladatelství Fraus uvádí na český trh první díl čtyřdílné učebnice angličtiny Your Space, jež je primárně určená studentům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Jedná se o první spolupráci českého nakladatele s globální značkou Cambridge University Press. Your Space je rovněž první učebnici angličtiny na českém trhu, která je určena také pro mobilní zařízení.  Studenti se budou moci učit anglicky nejen ve třídě, ale také doma či na cestách s notebookem či tabletem.

Komiks a humorné pasáže lze využít k výuce gramatiky způsobem, který studentům umožní si látku lépe zapamatovat, říkají autoři nové učebnice angličtiny, kterou Nakladatelství Fraus ve spolupráci s Cambridge University Press právě uvádí na český trh.

Praha, Plzeň, 12. srpna 2014 - Nakladatelství Fraus uvádí na český trh první díl čtyřdílné učebnice angličtiny Your Space, jež je primárně určená studentům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jedná se o první spolupráci českého nakladatele s globální značkou Cambridge University Press. Your Space je rovněž první učebnici angličtiny na českém trhu, která je určena také pro mobilní zařízení.  Studenti se budou moci učit anglicky nejen ve třídě, ale také doma či na cestách s notebookem či tabletem.

Podle korpusu se čeští mluvčí nepotýkají s více problémy než mluvčí jiných jazyků

Výsledkem je učebnice, která zohledňuje jevy problematické pro české žáky, tak jak je uchovává Cambridge Learner Corpus, databáze typických chyb, jichž se dopouštějí adepti zkoušek Cambridge English. „S ohledem na jejich národnost můžeme zvýraznit části angličtiny, které dělají největší problémy,“ říkají autoři učebnice Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs. „Čeští studenti častěji dělají gramatické chyby při používání předložek, volbě mezi členem a ukazovacím zájmenem a používání přivlastňovacích zájmen. Problémy činí i existenciální vazba „there is/there are”, která v češtině neexistuje, nebo koncept počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen,“ vyjmenovávají slabiny Čechů Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs, podle nichž ovšem mnohé z těchto věcí činí problémy všem studentům angličtiny a totéž lze říct o používání časů, správného slovosledu či z hlediska fonologického o intonaci a přízvuku jednotlivých slov.

Zábavně a interaktivně, kdykoli a kdekoli

S každou tištěnou učebnicí Your Space žák získá zdarma také interaktivní učebnici Flexibooks, jež navíc obsahuje autentické rozhovory, scénky či videodokumenty, prohlubující schopnost porozumění. Jak ukázal nedávný průzkum společnosti Fraus Media mezi středoškolskými učiteli angličtiny, právě poslech a porozumění představují pro 45 % studentů největší oříšek u maturit. Klíčem k úspěchu je podle 90 % středoškolských učitelů jejich nácvik: vzhledem k obtížné dostupnosti rodilých mluvčích je potřeba, aby nejenom maturanti, ale i studenti nižších ročníků co nejvíce sledovali videa a audia v dobré angličtině.

Digitální obsah učebnice Flexibooks je dále tvořen interaktivními cvičeními, jež v podobě kvízů, křížovek, doplňovacích testů či pexes tvořivě rozvíjejí žákovu gramatiku a slovní zásobu. „S interaktivní učebnicí lze plnohodnotně pracovat nejenom na interaktivních tabulích či počítačích, ale také na mobilních zařízeních typu tablet. Studenti tak dostávají do rukou nástroj efektivní výuky, který konvenuje jejich generačním preferencím a s nímž mohou procvičovat slovíčka cestou do školy či ve frontě na oběd,“ říká redaktorka učebnice Kateřina Vítková z Nakladatelství Fraus.

Podle Nakladatelství Fraus interaktivita a digitální médium Your Space posilují motivaci studentů k učení právě tak jako prvky zábavy, které do učebnice vložili autoři. „Neurologické i pedagogické studie se shodují na tom, že pro učení jsou nezbytným předpokladem zábava a motivace — máme k dispozici studie, které nahlíží do těch částí mozku, v nichž proces učení probíhá, a tyto studie ukazují, že čím vícerozměrná a zároveň osobní výuka je, tím víc a lépe se studenti učí,“ vysvětluje svůj recept na úspěšnou učebnici Julia Starr Keddle, která společně s Martynem Hobbsem klade obrovský důraz na to, aby studenti měli k materiálu vztah a aby používali jazyk k mluvení o věcech, které jsou pro ně důležité.

Blízké mladým adeptům angličtiny je také médium komiksu, dynamicky se rozvíjejícího žánru. V učebnici jsou jeho prostřednictvím odvyprávěny epizody, které se pojí s gramatikou doprovodné lekce a odráží tak studentovu rostoucí znalost angličtiny. „Ilustrace pomáhají vyprávět příběh, ulevují jazyku a umožňují studentům si četbu vychutnat,“ představuje koncept využití populárního komiksového žánru Martyn Hobbs. Vše je podřízeno autorské zkušenosti, že pokud studenti uvidí nový jazyk v jasných situacích, které jsou zábavné, bude se jim lépe učit a věci si pamatovat.

 Učebnice vycházející z britského prostředí vybízí ke srovnávání s českou kulturou mimo jiné i začleněním kapitoly o České republice. Podle autorů učebnice je důležité pomáhat studentům mluvit o základech vlastní kultury a života a porovnávat je s prostředím jazyka, který se učí. V učebnici Your Space je na tomto srovnání založena vzdělávací aktivita, která studentům dá širší rozhled a zároveň si uvědomí, že učit se cizí jazyky jim pomůže respektovat ostatní i s nimi lépe komunikovat.