19. 5. 2015

Mobilní trenér udělá z nezáživného biflování slovíček zábavu

Mnozí učitelé jazyků přemýšlejí nad tím, jak motivovat své žáky, aby přes prázdniny nezapomněli slovíčka, která se naučili. Jako dobré řešení se nabízí aplikace pro mobilní telefony a tablety WordTrainer FRAUS určená k efektivnímu a zábavnému procvičování slovní zásoby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a španělštině u jazykových učebnic Nakladatelství Fraus.

WordTrainer FRAUS staví na osvojování slovní zásoby pomocí otáčecích karet, kdy se kombinuje obrazový a audio vjem s textem. „Student tak vidí obrázek, čte slovní zásobu a současně slyší výslovnost z úst rodilého mluvčího. Vedle samotného osvojování slovní zásoby student aktivně trénuje i porozumění a výslovnost,“ uvádí Pavel Bláha z Nakladatelství Fraus, které aplikaci vyvinulo. 
S tím, jak znalost slovní zásoby v probíraných okruzích roste, student vyřazuje již zvládnutá slovíčka a procvičuje tak pouze výrazy, které mu dělají větší potíže. Obdobně lze podle potřeby upravit učení, skrýt obrázek a text a procvičovat slovíčka jen na základě poslechu.  Obrazové karty lze také aktivně vytvářet a doplňovat o vlastní nahrávku výslovnosti.

 

Praha, Plzeň, 19. května 2015 - Mnozí učitelé jazyků přemýšlejí nad tím, jak motivovat své žáky, aby přes prázdniny nezapomněli slovíčka, která se naučili. Jako dobré řešení se nabízí aplikace pro mobilní telefony a tablety WordTrainer FRAUS určená k efektivnímu a zábavnému procvičování slovní zásoby v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a španělštině u jazykových učebnic Nakladatelství Fraus.

WordTrainer FRAUS staví na osvojování slovní zásoby pomocí otáčecích karet, kdy se kombinuje obrazový a audio vjem s textem. „Student tak vidí obrázek, čte slovní zásobu a současně slyší výslovnost z úst rodilého mluvčího. Vedle samotného osvojování slovní zásoby student aktivně trénuje i porozumění a výslovnost,“ uvádí Pavel Bláha z Nakladatelství Fraus, které aplikaci vyvinulo. 

S tím, jak znalost slovní zásoby v probíraných okruzích roste, student vyřazuje již zvládnutá slovíčka a procvičuje tak pouze výrazy, které mu dělají větší potíže. Obdobně lze podle potřeby upravit učení, skrýt obrázek a text a procvičovat slovíčka jen na základě poslechu.  Obrazové karty lze také aktivně vytvářet a doplňovat o vlastní nahrávku výslovnosti. 

Aplikace nabízí ještě další praktickou funkci – tréninkový plán. „Žák, popřípadě rodiče, mohou v kalendáři této aplikace nastavit den i čas procvičování a v nastaveném termínu se objeví oznámení, které je upozorní, že se mají věnovat procvičování“ popisuje Pavel Bláha.

 

Aplikaci využívají v hodinách cizích jazyků na základních školách

WordTrainer FRAUS se používá i ve školách, například na základní škole Aléská v Bílině podle ní pilují slovíčka na druhém stupni. Aplikace jim vyhovuje také kvůli tomu, že je tematicky propojená s učebnicí Nakladatelství Fraus, se kterou v bílinské škole pracují.

„V šesté třídě využíváme angličtinu a v sedmé, osmé a deváté němčinu. Učíme se slovní zásobu, zadáváme svoje vlastní karty, zkoušeli jsme i nahrávat výslovnost dětí, ale to se neosvědčilo, proto ve výslovnosti raději spoléháme na rodilé mluvčí,“ uvádí učitelka angličtiny a němčiny Nikol Sedlmaierová. Podle jejího odhadu 40 % žáků využívá aplikaci také mimo školu, například při čekání na autobus. 

„Podle ohlasů ze škol, kde WordTrainer FRAUS používají, víme, že u dětí, které tuto aplikací mají, je jasně patrný pokrok nejen ve znalosti slovíček, ale také v jejich výslovnosti,“ doplňuje Pavel Bláha. Dříve byla výuka správné výslovnosti mimo školu problém, protože si originální výslovnost museli žáci ověřovat na internetu a to je odrazovalo. „Tato forma procvičování je baví, když mají chvilku, jsou na mobilu. Děti, které neměly chytré telefony, dokonce kvůli práci s aplikací vyžadovaly od rodičů, aby jim je koupili, což se některým splnilo,“ popisuje učitelka Sedlmaierová.  

 

WordTrainer je zdarma ke stažení pro všechny mobilní platformy

Mobilní aplikace WordTrainer FRAUS je určená pro chytré telefony a tablety s operačními systémy MS Windows, Android a iOS. Nakladatelství Fraus sice vyvinulo aplikaci jako multimediální doplněk ke svým učebnicím, ale lze ji používat i nezávisle.