9. 10. 2013

Čeština genetickou metodou získala stříbro v soutěži o nejlepší evropskou učebnicí roku

Žáci prvních tříd základních škol, kteří při výuce češtiny využívají pracovní učebnice Nakladatelství Fraus Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami (Genetická metoda), se budou učit z jedné z nejlepších evropských učebnic roku 2013.

Na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu o tom dnes rozhodla odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit. Cenu za druhé nejvyšší ocenění v kategorii učebnic pro první stupeň základních škol dnes při slavnostním vyhlášení převzal Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus.
Sada výukových materiálů pro 1. třídu, do níž vedle pracovních učebnic Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami patří sešit s uvolňovacími cviky a písanky, je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou. Genetická metoda výuky čtení a psaní ve spojení s moderním grafickým zpracováním a atraktivními ilustracemi prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním, a přispívá tak k budování lepšího vztahu dětí ke čtení knih. Je prokázáno, že čtení knih u dětí zvyšuje čtenářskou gramotnost.


Frankfurt, Praha, 9. října 2013

Žáci prvních tříd základních škol, kteří při výuce češtiny využívají pracovní učebnice Nakladatelství Fraus Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami (Genetická metoda), se budou učit z jedné z nejlepších evropských učebnic roku 2013. Na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu o tom dnes rozhodla odborná porota Evropské asociace nakladatelů učebnic složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit. Cenu za druhé nejvyšší ocenění v kategorii učebnic pro první stupeň základních škol dnes při slavnostním vyhlášení převzal Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus.

Sada výukových materiálů pro 1. třídu, do níž vedle pracovních učebnic Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami patří sešit s uvolňovacími cviky a písanky, je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou. Genetická metoda výuky čtení a psaní ve spojení s moderním grafickým zpracováním a atraktivními ilustracemi prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním, a přispívá tak k budování lepšího vztahu dětí ke čtení knih. Je prokázáno, že čtení knih u dětí zvyšuje čtenářskou gramotnost.

„Porota na učebnici ocenila atraktivní grafiku vhodnou pro danou věkovou skupinu, důraz na zapojení průřezových témat, zejména výchovu k multikulturalismu, a dále osobnostní a kognitivní rozvoj dítěte,“ uvedla Radka Šmahelová, vedoucí redaktorka Nakladatelství Fraus. Podle Jiřího Frause porota ve svém verdiktu vyzdvihla, že metoda od začátku upřednostňuje CO žák čte a píše před tím JAK.

„Vzhledem k úspěšnosti genetické metody výuky čtení a psaní jsme se rozhodli pro příští školní rok učebnicovou sadu pro žáky rozšířit i o písanky s nevázaným písmem, jež se v současnosti na školách rovněž vyučuje, a pracovní učebnicí s doplňkovými aktivitami,“ dodává Radka Šmahelová. Pro školy bude jistě lákavé, že soubor bude představovat celek s čítankou a interaktivnimi učebnicemi a cvičeními.

 

Autoři zúročili desetiletou zkušenost s genetickou metodou na malotřídní škole

Karla Černá, která je s Martinou Grycovou a Jiřím Havlem spoluautorkou učebnic, byla příjemně překvapena už z postupu do evropského finále. „Domnívám se, že ocenění z evropské soutěže může naší učebnici pomoci jak u učitelů, tak u rodičů. Respekt, který si učebnice získala u evropských porotců, by mohl probudit i větší zájem o genetickou metodu výuky čtení a psaní jako takovou,“ říká Karla Černá, která je ředitelkou malotřídní základní školy v Řeznovicích v okrese Brno-venkov. Na téže škole, kde se podle genetické metody učí děti číst a psát již více než deset  let, vyučuje i Martina Grycová. Jiří Havel, třetí z autorů, působí na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Prestižní ocenění BESA (The Best European Schoolbook Awards) již počtrnácté společně s Frankfurtským knižním veletrhem udělovaly Evropská asociace nakladatelů učebnic (EEPG) a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a výukových médií (IARTEM). Plzeňskému nakladatelství se podařilo navázat na mimořádné úspěchy z předchozích ročníků. V roce 2008 zvítězil titul Chemie pro 8. ročník ZŠ a v roce 2011 přivezla zlato Prvouka pro 2. ročník ZŠ.
Více o samotné učebnici najdete zde http://www.mediakom.cz/cs-web/index.php?option=com_k2&view=item&id=916:geneticka-metoda-chce-vratit-deti-ke-cteni&Itemid=31

 

Začínáme číst a psát + Už čteme a píšeme sami – Český jazyk 1 (Genetická metoda)

Autoři: Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou", ale i „píší". Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět podle získaných zkušeností a zvyšující se obratnosti dětí. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Funkční ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování.

V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.