16. 2. 2018

Seminář prožitkového čtení s Ninou Rutovou

Zveme vás na vzdělávací program Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje čtenářství u žáků. Seznámíme vás s konceptem prožitkového čtení a naučíme vás vést dílny čtení.

Termín konání: 9.-10. 3. 2018

Hodinová dotace: 16 hodin

Místo konání: Informační centrum FRAUS, Jungmannova 32, Praha

Komu je konference určena: vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Na co se můžete těšit?
Během vzdělávacího programu vás seznámíme s konceptem prožitkového čtení zasazeného do kontextu široké problematiky aspektů, které napomáhají rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků. Prohloubíte si znalosti a dovednosti potřebné k cílenému rozvoji prožitkového čtení se žáky, poznáte konkrétní metody a strategie pro práci v tzv. dílnách čtení a skrze vlastní prožitkové čtení beletristických textů porozumíte celému procesu četby. Vytvoříte si vlastní lekci, kterou budete moct sdílet s ostatními účastníky, a získáte zpětnou vazbu k jejímu obsahu.

Podrobné informace včetně programu a možnosti online přihlášení ZDE.

 

Seminář je možné hradit z prostředků výzvy OP VVV – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


BONUS ZDARMA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA!

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SEMINÁŘE OD NÁS ZÍSKÁ ZDARMA ROČNÍ LICENCI FRED, NEBO INTERAKTIVNÍ UČEBNICI FLEXIBOOKS.