3. 7. 2018

Připravované novinky na nový školní rok 2018/2019

Na začátek nového školního roku pro vás připravujeme řadu novinek. Těšit se můžete na nové tituly Nakladatelství Fraus, nový obsah a různá technická vylepšení na Fredovi i portálu Škola s nadhledem. Novinky vás čekají i v oblasti testů Kalibro.

Co pro vás připravujeme během léta?

Letní škola češtiny (20.–24. 8. 2017)

Zveme vás na tradiční vzdělávací akci pro učitele českého jazyka na 1. i 2. stupni, která proběhne v příjemném prostředí hotelu LUNA v Ledči nad Sázavou.
Zjistěte více informací o Letní škole češtiny.
Prohlédněte si kompletní nabídku seminářů FRAUS.


Nové učebnice

Na začátek nového školního roku připravujeme řadu učebnicových novinek a doplňků.
Prohlédněte si všechny naše připravované novinky.

Kompletní nabídku našich titulů najdete v Edičních plánech.

Již druhým rokem vydáváme odborný časopis Český jazyk a literatura. Více informací o časopisu a možnosti předplatného najdete zde.
 

Škola s nadhledem

Zlepšujeme podobu portálu s online procvičováním. Web vás v září přivítá v nové grafice, zlepší se možnost vyhledávání, dojde k rozšíření obsahu (nová on-line cvičení pro 1. třídu k Hejného matematice a angličtině + rozšíření o cvičení z dalších předmětů na 2. stupni), najdete zde více informací o projektu a nabídce.

Seznamte se se všemi novinkami na portálu Škola s nadhledem.


Novinky na Fredovi

Od září najdete ve Fredově knihovně nově i „materiály ke stažení“ (on-line podpora), které byly do této doby dostupné pouze na webové stránce konkrétní učebnice. V oblasti testování budete mít možnost porovnat ve vybraných testech výsledky žáků své třídy s celostátním průměrem. Dále bude možné nastavit si vlastní váhu úloh, tedy za kolik bodů budou jednotlivé úlohy v testu, výsledek žáka se pak vypočítá tzv. váženým průměrem. Nově zde najdete 150 úloh a 10 testů k učebnici Přírodopis 9 a stejný objem úloh a testů k učebnici Zeměpis 9. Přibude i nová forma nápovědy k objednávání licencí.

Seznamte se se všemi novinkami na vzdělávacím portálu Fred.


Testy Kalibro

Rozšiřujeme nabídku srovnávacích testů o vstupní testy pro žáky nastupující do prvních ročníků osmiletých gymnázií a čtyřletých středních škol, včetně SOŠ a SOU. Touto nabídkou vycházíme vstříc požadavkům učitelů a ředitelů těchto škol, kteří se v čím dál tím větší míře potýkají s problémy způsobenými nevyrovnanými vstupními znalostmi a dovednostmi žáků. Pro základní i střední školy jsme přichystali novinku v podobě podrobnějších výstupů z testování.

Více informací o novinách společnosti Kalibro Projekt, s. r. o. najdete zde.