4. 9. 2018

Letní vzdělávací akce pro češtináře přinesly učitelům řadu nápadů a inspirace

Koncem prázdnin proběhly dvě akce, které jsme uspořádali pro vyučující českého jazyka. První z nich byla Letní škola češtiny a druhou seminář na téma Jak u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Letní škola češtiny patří k tradičním a oblíbeným vzdělávacím akcím Nakladatelství Fraus. Letos byla zaměřená na vzdělávání pedagogů vyučujících na 1. i 2. stupni ZŠ. Akce se konala ve dnech 20.–23. 8. v konferenčním hotelu LUNA v Ledči nad Sázavou.

Cílem letní školy bylo prohloubit metodicko-didaktickou vybavenost učitelů v oblasti výuky českého jazyka. Nabídka vzdělávacích programů byla tradičně zajímavá a rozmanitá, učitelé si mohli adekvátně vybrat tu oblast, ve které by se chtěli zdokonalit či nechat inspirovat. Účastníci měli na výběr ze 17 čtyřhodinových dílen, k nejzajímavějším pracovním dílnám pro učitele 1. stupně patřily metody k podpoře dramatické výchovy, čtenářské gramotnosti, metody práce s různými druhy textů, filozofie pro děti, scénické čtení a dílny psaní. Pro druhostupňové učitele byly připraveny zajímavé semináře z oblasti pravopisu, vlastních jmen, interpunkce nebo témata z literární kritiky a současné české literatury.

Semináře na letní škole vedla celá řada vynikajících lektorů, mezi něž patřili Nina Rutová, František Oplatek, Kateřina Sládková, Zdeňka Dudová, Vítězslava Tejkalová, Helena Chýlová, Martin Prošek a Erik Gilk.

Téměř souběžně s letní školou probíhal i třídenní seminář na téma Jak u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost s lektorkou Leonou Mechúrovou.

Věříme, že účastníci obou akcí byli spokojeni jak s programem, tak i s organizací a že se opět brzy setkáme na některé z našich konferencí nebo na seminářích. Jejich nabídku najdete na seminare.fraus.cz.

 

Fotogalerie