16. 2. 2018

Jarní konference FRAUS

Zveme vás na naše jarní konference. Čeká vás zajímavý program – pestrý výběr témat seminářů a praktických dílen, zkušení lektoři i mnoho novinek. Nenechte si ujít tuto příležitost a přijďte načerpat novou inspiraci pro svoji práci..

Konference pro učitele českého jazyka

Termín konání: 3. 3. 2018

Místo konání: ZŠ Kunratice, Praha 4

Komu je konference určena: vyučujícím na 2. stupni ZŠ, VG a SŠ

Na co se můžete těšit?
Představíme vám mnoho zajímavých témat a nápadů, kterými se můžete inspirovat pro svou práci ve třídě. V nabídce jsou semináře, které se věnují současnému stavu českého jazyka, zvukové stránce češtiny či lexikální stránce jazyka. Budete také mít možnost zjistit, jak interpretovat poezii ve výuce, jak pracovat s metaforami, můžete nahlédnout pod pokličku lyriky či žánrosloví, ale také se blíže seznámit s novinářskou činností Karla Havlíčka nebo se soudobými trendy dětské literatury. Mezi tradiční oblíbená témata patří také práce s uměleckým textem nebo vhled do lekce tvůrčího psaní zaměřené na děti. Lektorský tým je pro vás sestaven z erudovaných odborníků.

Podrobné informace včetně programu a možnosti online přihlášení ZDE.

 

Konference pro učitele 1. stupně

Termín konání: 7. 4. 2018

Místo konání: ZŠ Kunratice, Praha 4

Komu je konference určena: vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Na co se můžete těšit?
Připravili jsme pro vás pestrou nabídku seminářů a dílen napříč obory. Dozvíte se, jak budovat ve škole kulturu podporující učení žáků i jejich učitelů, jak vést děti k odpovědnosti nebo jak je možné efektivně spolupracovat s rodiči při výchově a vzdělávání dětí. Budete mít možnost podívat se, jak vypadá dílna psaní s žáky 4. třídy ze ZŠ Kunratice. Chcete se zdokonalit ve výuce matematiky dle metody prof. Hejného? Zapište se na některý z workshopů Evy Bomerové. Zajímá vás, jak funguje výuka v tandemu? Navštivte dílnu Jany Kopecké a Ilony Zapletalové. Neméně zajímavé budou semináře Františka Oplatka zaměřené na zatraktivnění výuky prostřednictvím dramatické výchovy. Dozvíte se také, jak si děti osvojují jazyk a jak je možné rozvíjet bilingvní děti. V nabídce nechybí ani dílny přinášející inspiraci pro environmentální výchovu a badatelsky orientovanou výuku v prvouce.

Podrobné informace včetně programu a možnosti online přihlášení ZDE.

 

Konference pro učitele fyziky

Termín konání: 12. 4. 2018

Místo konání: Katedra fyziky, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

Komu je konference určena: vyučujícím na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií

Na co se můžete těšit?
Přijeďte načerpat inspiraci pro vaše vyučovací hodiny a seznámit se s novými trendy ve výuce fyziky. Obohatíte se o nápady v oblasti experimentální fyziky. Chcete vědět, jak zatraktivnit téma elektrostatiky, elektřiny a magnetismu? Jak provádět měření za pomoci senzorů Vernier nebo jak přiblížit téma rychlosti už v 6. třídě? Dozvíte se o novinkách v mezinárodní soustavě fyzikálních veličin a její budoucnosti. Budeme se věnovat jednotlivým badatelským pokusům s vodou a papírem stejně jako experimentům s tekutým dusíkem. Konference je určena učitelům s dlouholetou praxí i méně zkušeným v oboru.

Podrobné informace včetně programu a možnosti online přihlášení ZDE.

 

Konference pro učitele 1. stupně

Termín konání: 14. 4. 2018

Místo konání: ZŠ Komenského I, Zlín

Komu je konference určena: vyučujícím na 1. stupni ZŠ

Na co se můžete těšit?
Poznejte a vyzkoušejte si aktivizační a hravé metody vhodné do hodin českého jazyka. Získejte nápady, jak rozvíjet u svých žáků čtenářství. Inspirujte se, jakým způsobem přitažlivěji a lépe zvládnout výuku prvouky a jak přiblížit dětem jejich region ve výuce na 1. stupni. Zajímá vás, kdo je Matt? Seznamte se s kamarádem a průvodcem prvňáčků ve světě angličtiny. V matematických seminářích zjistěte, jak u žáků rozvíjet prostorovou představivost, čím může být přínosná v hodinách Geodeska, či jak pracovat v prostředí Dědy Lesoně. Nebudou chybět ukázky nových materiálů a náměty k práci s moderními technologiemi z dílny našeho nakladatelství.

Podrobné informace včetně programu a možnosti online přihlášení ZDE.