5. 2. 2015

Digitální publikace o Jižní Koreji

Naše nakladatelství připravilo ve spolupráci s Velvyslanectvím Korejské republiky u nás interaktivní vzdělávací materiál o Jižní Koreji. Materiál je sice určen především jako doplněk do hodin dějepisu a zeměpisu, ale je vhodný i k seznámení se s Korejskou republikou před cestou do této země.

Jižní Korea, země ležící na druhé straně polokoule. Dělí nás více než osm tisíc kilometrů, naše kultury vycházejí z jiných kořenů, rodné jazyky jsou zcela odlišné, přesto toho máme společného víc, než se na první pohled může zdát.

I přesto, že se mnoho korejských turistů prochází po ulicích Prahy a mnoho různých korejských firem pracuje s českými lidmi, povědomí o Koreji je stále poměrně malé. Možná jejich vnímání Koreje zůstává na úrovni faktu, že je rozdělena na severní a jižní část, někdo si tuto zemi spojí s výrobky, které jsou u nás k dostání – elektronika značky Samsung a LG, auta Hyundai a Kia, mladí lidé znají zpěváka PSY. Právě proto se Velvyslanectví Korejské republiky rozhodlo přiblížit tuto zemi Čechům, především těm mladším. Ve spolupráci s naším nakladatelství tak vznikla interaktivní publikace Korea: země hledící do budoucnosti, která stručně představuje Korejskou republiku v celém jejím spektru – geograficky, hospodářsky, kulturně, historicky – a zároveň hledá společné body, které Koreu spojují s Českou republikou.

Korejská republika je v povědomí Čechů zapsána jako země technických zázraků. Velký vliv na to má určitě vzdělání, kterému korejská vláda věnuje velkou pozornost a do kterého investuje výrazně více prostředků, než je průměr ostatních států OECD, včetně České republiky. „Podmínky ve školách se pak úplně liší od našich, každý žák zcela přirozeně pracuje s tabletem, na kterém má všechny interaktivní učebnice a aplikace pro výuku, učitel má k dispozici interaktivní tabuli a několik obrazovek, které mu umožňují pracovat s žáky i novými didaktickými postupy a střídat role při výuce," popisuje Radka Šmahelová, vedoucí redakce Nakladatelství Fraus, která během přípravy publikace Jižní Koreu navštívila.

Jižní Korea je první zemí, která se rozhodla plně digitalizovat vzdělávání, přičemž si je vědoma souvisejících rizik a nutné podpory pro učitele. V současné době pilotuje systém plně digitální výuky na 100 vybraných školách a pro učitele a odbornou veřejnost pořádá každoročně mezinárodní e-learningovou konferenci zabývající se problémy spojenými s digitalizací výuky. Např. velmi diskutované téma poslední konference bylo zjištění z mnoha mezinárodních výzkumů, že samotné technologie úrovni vzdělávání nepomohou a je třeba zásadně změnit i metody výuky a role učitele a žáků ve třídě.

Ke stažení je zdarma na flexibooks.cz.

Prohlédněte si  fotografie z akce Představení digitální publikace o Jižní Koreji na Facebooku.