1. 12. 2017

Brněnská konference pro učitele 1. stupně opět nabídla pestrý a zajímavý program

Naše již tradiční podzimní akce se konala v termínu 25. 11. v Brně. Program konference zahrnoval 15 seminářů s cílem prohloubit metodicko-didaktickou vybavenost učitelů v oblasti výuky matematiky, českého jazyka, prvouky a přírodovědy. Účastníci si mohli zvolit tu oblast, ve které by se chtěli zdokonalit či se nechat inspirovat, a sestavit si vlastní program. Představili jsme zde také připravované reedice našich titulů.

Nabídka seminářů byla tradičně zajímavá a rozmanitá. Program zahrnoval např. semináře Anny Babanové na téma jak učit diferencovaně ve velké třídě nebo na téma důkazy o učení a jejich využití pro plánování výuky. V dalším semináři mohli vyučující poznat, na jakých principech funguje tzv. laboratorní škola Labyrinth – jak pracuje s integrací, jak realizuje spolupráci s rodiči apod. Další velmi zajímavá témata přinesly semináře Jiřího Haldy, speciálního pedagoga a psychologa, který se věnoval problematice emočního a sociálního vývoje potřeb dětí předškolního věku a procesům učení a zrání žáka. Pro inspiraci jsme nabídli mnoho pracovních a výtvarných aktivit v kreativním nápadníku. Byly zde i semináře, které se věnovaly například hravým aktivitám v angličtině, využití digitálních materiálů z naší produkce a jejich aplikaci v praxi a řadě dalších praktických témat. Na konferenci probíhala také prodejní výstavka učebnic Nakladatelství Fraus.

Jsme rádi, že celá akce probíhala v příjemné a tvůrčí atmosféře, a děkujeme všem účastníkům za aktivní přístup. Věříme, že jim toto setkání pomůže v přizpůsobení výuky tak, aby byla pro jejich žáky co nejvíce prospěšná. Těšíme se na setkání na některé z našich dalších akcí.

Kompletní nabídku našich seminářů a konferencí najdete na seminare.fraus.cz.

Fotogalerie