Zvláštní cena poroty pro Život v našem regionu (2010)

V soutěži nejlepších evropských učebnic BESA získala zvláštní cenu poroty učebnice Život v našem regionu pro základní školy a víceletá gymnázia.

Více informací o oceněné učebnici Život v našem regionu.

Soutěž Best European Schoolbook Awards (BESA) je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).