Zlatá medaile pro Prvouku 2 a zvláštní cena pro interaktivní učebnici Zeměpis 9 (2011)

V soutěži nejlepších evropských učebnic BESA byly oceněny dvě naše učebnice.

Prvouka pro 2. ročník základních škol získala první místo a zvláštní cenou odměnila mezinárodní porota čtrnáctičlenný kolektiv autorů interaktivní učebnice zeměpis pro 9. ročník základních škol a víceletých gymnázií.

Soutěž nejlepších evropských učebnic (Best European Schoolbook Awards – BESA) je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).