Stříbrná medaile pro sadu výukových materiálů českého jazyka pro 1. ročník (2013)

Stříbro si odvezla ze soutěže BESA sada výukových materiálů pro 1. ročník český jazyk – výuka čtení a psaní genetickou metodou.

Sada výukových materiálů pro 1. ročník, do níž vedle pracovních učebnic Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami patří sešit s uvolňovacími cviky a písanky, je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou.

Více informací o oceněném souboru a genetické metodě

Soutěž Best European Schoolbook Awards (BESA) je pravidelně vyhlašována v rámci knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a pořádají ji Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Frankfurter Buchmesse a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM).