Ocenění Českou fyzikální společností pro učebnice fyziky (2007)

Oceněna byla řada učebnic fyziky pro 6.–9. ročník 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Dne 4. prosince 2007 proběhla v modré posluchárně Karolina soutěžní přehlídka významných počinů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. Učitelé a doktorandi katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni získali na přehlídce dvě ocenění, a to za popularizační akce pro veřejnost (Věda v ulicích, Noc vědců atd.) a za řadu učebnic Fyzika 6, 7, 8, 9 vydaných v Nakladatelství Fraus v letech 2004–2007.