Cena Bohumila Polana pro Vasquezův jestřáb a čestné uznání pro Rozcestí dne (2007)

Dvě významná ocenění získaly básnické sbírky vydané naším nakladatelstvím.

Plzeňská básnířka Karla Erbová byla vyznamenána literární cenou Bohumila Polana za sbírku Vasquezův jestřáb. Karlu Erbovou, básnířku dlouhodobě spjatou s Plzní a s plzeňským literárním životem, můžeme pokládat za jednu z nejvýraznějších představitelek současné české poezie.

Čestné uznání obdržela básnická sbírka Rozcestí dne z pera Martina Šimka.