První místo pro Velký erbovník (2007)

Unikátní dvousvazková encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny České Velký erbovník od Milana Myslivečka získala cenu poroty za biografický slovník.

 Soutěž Slovník roku každoročně vyhlašuje Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP).