6. 5. 2017

Propast mezi znalostmi žáků

MF Dnes (Praha) a další - Když v loňském roce porovnávali, jak jsou na tom po dvaceti letech deváťáci, stejně jako letos současní žáci dosáhli v testech lepšího průměrného výsledku. Řada učitelů na středních a vysokých školách si přesto na úroveň dětí stěžuje. Ne vždycky právem.

„Mnozí učitelé si neuvědomují, že vzdělávají jiný segment populačního ročníku než před dvaceti lety,“ říká David Greger. Podíl těch, kteří po maturitě pokračují na vysoké školy, se zhruba zdvojnásobil. „Je jasné, že na tom nemohou být v průměru stejně,“ vysvětluje.

Obrovské rozdíly mezi školami Mnohem víc dětí směřuje i na střední školy s maturitou. „Snaha učitelů držet stejné standardy jako u studentů z počátku 90. let se proto nemůže potkat s úspěchem,“ komentuje David Greger to, co řada učitelů na vyšších stupních škol vidí jako degradaci vzdělávání.

Větší problém než v tom, že dnešní studenti na vyšších stupních škol podávají horší výkony než elitní výběr z ročníku před dvaceti lety, vidí v jiném faktu, na který poukázal i srovnávací test Kalibra. „Výsledky ukazují skoková zlepšení a zhoršení na úrovni jednotlivých škol a obecně velké rozdíly v úspěšnosti mezi jednotlivými školami,“ upozorňuje David Souček. „Velmi hrubě řečeno, na některých školách toho umějí děti v páté třídě dvakrát tolik než na jiných. A to se za posledních deset let nezměnilo,“ dodává k tomu s tím, že všechny školy, které se srovnání zúčastnily, jsou školy veřejné.

Že jsou rozdíly v úrovni jednotlivých základních škol velké i v mezinárodním srovnání a že navíc postupem času dále narůstají, ukazují i velká mezinárodní šetření. „Jednou z příčin je nedostatečná finanční, metodická i personální podpora školám při vzdělávání dětí se sociálním nebo jiným znevýhodněním,“ myslí si David Greger.

„I v rámci veřejného školství existuje mnoho výběrových škol. Vzdělanější rodiče vybírají školu pečlivěji a lépe se v systému orientují. Na druhém konci škály vznikají tzv. ghetto školy,“ říká.

Dá se přitom předpokládat, že děti z takových škol by ve srovnávacím testu žáků pátých tříd dopadly hůře než nejslabší ze škol, které se ho zúčastnily. Jak upozorňuje David Souček, výsledky ovlivňuje, že jde o školy, které dlouhodobě sledují výsledky svých žáků.

Za deset let se čeští školáci zlepšili. Rozdíly jsou ale mezi školami

 

Další články na toto téma vyšly také v následujících médiích:

http://www.ceskaskola.cz/2017/05/za-10-let-se-skolaci-zlepsili-lepe.html

http://tn.nova.cz/clanek/cesti-skolaci-se-zlepsili-deset-let-stare-testy-zvladli-mnohem-lepe.html

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/srovnavaci-testy-cesko-skolaci_1705061235_kro

http://zpravy.idnes.cz/porovnani-znalosti-zaku-s-rokem-2007-dtt-/domaci.aspx?c=A170505_202743_domaci_neh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=idnes&utm_content=main

http://www.ceskaskola.cz/2017/05/za-10-let-se-skolaci-zlepsili-lepe.html

https://www.novinky.cz/veda-skoly/438611-upadek-znalosti-skolaku-podle-pruzkumu-to-neni-uplne-pravda.html

Tisková zpráva společnosti Kalibro - https://feedit.cz/2017/05/18/cesti-skolaci-dnes-vedi-vic-nez-pred-deseti-lety/