Informační servis

Zajímavé odkazy a informace nejen o legislativě malotřídních škol.

Odkazy:

Tvorba ŠVP na malotřídní škole – učební plán
autor: Jana Hejčíková 

spoluautor: Mgr. Jiří Brant

Výchovné a vzdělávací strategie školy – ukázky z tvorby malotřídních škol

autor: Jana Hejčíková