Škola s nadhledem

Škola s nadhledem přináší zábavné online procvičování školní látky. Projekt je určený žákům od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Projekt byl spuštěn v roce 2017. Prozatím běží v pilotní verzi, aktuálně přináší online cvičení zaměřené na látku 1. třídy, českého jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na matematiku na střední škole.

Jako první projekt u nás přináší Škola s nadhledem procvičování podle konkrétních oblastí a jednotlivých témat probíraných ve škole. Všechna cvičení jsou přehledně rozdělena do témat a podtémat, podle kterých si může každý vybrat právě to, co si potřebuje procvičit. Některá cvičení jsou navíc připravena v několika úrovních podle obtížnosti. Pro prvňáčky jsou cvičení doplněna o zvukové nahrávky zadání, dítě tedy může pracovat i samostatně, bez pomoci rodiče.

Více informací najdete na www.skolasnadhledem.cz.