Škola s nadhledem

Škola s nadhledem přináší zábavné online procvičování školní látky. Projekt je určený žákům od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Projekt byl spuštěn v roce 2017 v pilotní verzi,

kdy nabízel online cvičení zaměřené na látku 1. třídy, českého jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na matematiku na střední škole.

Jako první projekt u nás přinesla Škola s nadhledem procvičování podle konkrétních oblastí a jednotlivých témat probíraných ve škole. Všechna cvičení jsou přehledně rozdělena do témat a podtémat, podle kterých si může každý vybrat právě to, co si potřebuje procvičit. Některá cvičení jsou navíc připravena v několika úrovních podle obtížnosti. Pro prvňáčky jsou cvičení doplněna o zvukové nahrávky zadání, dítě tedy může pracovat i samostatně, bez pomoci rodiče.

Před začátkem  školního roku 2018/2019

prošel portál kompletní vizuální přeměnou a došlo k výraznému rozšíření nabízeného obsahu k procvičování. Aktuálně portál nabízí procvičování pro oba stupně základních škol i pro střední školy. Ve všech případech nabízí i procvičování pro oblast cizích jazyků.

Projekt Škola s nadhledem byl zároveň rozšířen o nový koncept tzv. hybridních vzdělávacích materiálů, které propojují tištěnou podobu publikací s interaktivním procvičováním. Tam, kde možnosti tištěných publikací s ohledem na rozsah stran končí, možnosti portálu Škola s nadhledem začínají.  A to nejen co do množství nabízeného obsahu, ale i cíleným zaměřením obsahu na různé skupiny žáků – od těch, kteří potřebují pomalejší tempo či větší podporu, až po ty nadprůměrně nadané.   

 Prohlédnout hybridní materiály          Přejít na portál Škola s nadhledem