Škola s nadhledem

Škola s nadhledem přináší zábavné online procvičování školní látky.


Projekt je určený žákům od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Projekt je zatím k dispozici v pilotní verzi. Nabízí online cvičení zaměřené na látku 1. třídy, českého jazyka na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na matematiku na střední škole.

Více informací najdete na www.skolasnadhledem.cz.