Žaloba na TAKTIK International, s. r. o.

Žaloba Nakladatelství Fraus, s. r. o. na TAKTIK International, s. r. o. – rozsudek Městského soudu v Praze

V červnu 2016 jsme informovali o podání žaloby naší společností na českou organizační složku slovenské společnosti Taktik International, s. r. o., se sídlem v Košicích.

Důvodem naší žaloby bylo především uvádění dle našeho názoru zavádějících informací v propagačních materiálech této společnosti, zejména údajná kompatibilita s učebnicemi našeho nakladatelství prezentovaná pomocí odkazů na příslušné jednotlivé stránky našich učebnic nebo prostřednictvím informací na obálkách. V pracovních sešitech této společnosti s názvem Hravá čeština, kterým nebyly uděleny doložky MŠMT, byly dokonce v tiráži uváděny doložky MŠMT náležející k našim učebnicím.

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Městský soud v Praze dne 9. 11. 2016 naší žalobě vyhověl.  

Celé znění rozsudku si můžete přečíst zde.

Rozsudek doposud nenabyl právní moci, neboť proti němu žalovaný podal dne 23. 12. 2016 odvolání. O dalším vývoji případu Vás budeme informovat.