5. 2. 2014

Zájem učitelů o semináře o Hejného metodě výuky matematiky přesahoval kapacitu

Zájem o sérii seminářů výuky matematiky podle metody profesora Hejného, které v říjnu a listopadu loňského roku uspořádala Akademie moderního vzdělávání (AMV) ve spolupráci s týmem profesora Hejného, byl ze strany učitelů enormní a výrazně přesahoval danou kapacitu.

Jedenácti seminářů v městech ČR se zúčastnilo 323 učitelů, kteří na prvním stupni základních škol učí matematiku. Jejich jednorázové školení umožnil grant ve výši 250 000 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky němuž bude moci vzrůst počet žáků základních škol, kteří se učí matematiku podle progresivní metody profesora Hejného.

AMV připravuje po celé republice Otevřené hodiny s následným rozborem (semináře se jmenují Metody k rozvoji matematické gramotnosti v praxi). V současné době je naplánováno dalších přibližně dvacet Otevřených hodin, při nichž bude proškoleno dalších cca 200 pedagogů. Vedle toho proběhne konference pro učitele v Praze 12. 4., v jejímž rámci budou další semináře k Hejného metodě.

Plzeň, Praha, 5. února 2014

Zájem o sérii seminářů výuky matematiky podle metody profesora Hejného, které v říjnu a listopadu loňského roku uspořádala Akademie moderního vzdělávání (AMV) ve spolupráci s týmem profesora Hejného, byl ze strany učitelů enormní a výrazně přesahoval danou kapacitu. Jedenácti seminářů v městech ČR se zúčastnilo 323 učitelů, kteří na prvním stupni základních škol učí matematiku. Jejich jednorázové školení umožnil grant ve výši 250 000 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky němuž bude moci vzrůst počet žáků základních škol, kteří se učí matematiku podle progresivní metody profesora Hejného.

AMV připravuje po celé republice Otevřené hodiny s následným rozborem (semináře se jmenují Metody k rozvoji matematické gramotnosti v praxi). V současné době je naplánováno dalších přibližně dvacet Otevřených hodin, při nichž bude proškoleno dalších cca 200 pedagogů. Vedle toho proběhne konference pro učitele v Praze 12. 4., v jejímž rámci budou další semináře k Hejného metodě.

Obsahem seminářů je například metoda krokování, kdy se učitelé aktivně seznamují s výukovým prostředím, které žáky už od první třídy vede k lepšímu porozumění sčítání a odčítání v oboru celých čísel. Prostředí krychlových staveb zase pomáhá k rozvoji prostorové představivosti a dává žákům větší schopnosti při komplikovanějších mentálních operacích. Vzdělávací semináře byly zdarma, absolvovat jej mohli i ti učitelé, jejichž školy se potýkají s nedostatkem prostředků na školení.

Učitelé považují tuto metodu zaškolení za přínosnou pro práci s dětmi a plánují využít poznatky v praxi. Například Hana Ptáčková ze ZŠ Malín u Šumperku se k semináři dostala, když hledala nějaké učebnice, které by jí daly možnost učit matematiku jinak. Informace o metodě profesora Hejného získala na internetu.

„Především díky semináři jsem pochopila, že při výuce matematiky musím změnit nejenom učebnice, ale také způsob výuky a přístup k dětem. Velmi se mi líbí metoda, při které žák musí přemýšlet nad tím, jak má vyřešit zadaný úkol. Metoda, při které nevysvětluje vše učitel, ale většinu věcí objevuje žák sám.

Již půl roku se tedy snažím v 1. třídě vyučovat podle metody profesora Hejného a vést děti k logickému myšlení,“ popisuje svou zkušenost Hana Ptáčková. Její žáci mají moc rádi jak prostředí autobusu, tak i krokování. „Krokování jsme si s kolegou doplnili malým krokovacím pásem pro každého žáka a pomocí figurek plní povely všechny děti.“

Také Renáta Hlisnikowská ze ZŠ Mitušova 8 v Ostravě, která momentálně učí v první třídě, je s metodou spokojena a její děti ve třídě matematiku milují. „S kolegyněmi jsme se v červnu rozhodly, že s touto metodou od září začneme. Na semináři jsem byla až na podzim, ale byla jsem „proškolená“ kolegyní a navíc studuji příručku.“  Seminář Renatě Hlisnikowské velice pomohl především objasnit některá fakta. Vedle toho by se ještě ráda zúčastnila víkendové konference.

Zde se nabízí i prostor pro další podporu ze strany ministerstva školství, veřejných institucí či soukromých dárců. K tomu, aby se Hejného progresivní metoda, kterou se matematika vyučuje přibližně na osmi procentech základních škol v ČR, mohla šířit rychleji, bude potřeba více lektorů.