6. 8. 2013

Učitelé půjdou o prázdninách do školy matematiky profesora Hejného

Odklon od tradiční výuky matematiky spojené s mechanickým memorováním a přejímáním již hotových poznatků, návodů, definic a vzorců směrem k vyučování, kdy si žáci sami vše objevují a které je baví, musí začít u jednoho každého učitele.

Tento přístup si plánuje vzít za své více než 100 učitelů prvního stupně základních škol, kteří se přihlásili na Letní školu matematiky u Ledče nad Sázavou. Její již čtvrtý ročník od 9. do 16. srpna pořádá Akademie moderního vzdělávání ve spolupráci s týmem profesora Milana Hejného. Milan Hejný z Pedagogické fakulty UK v Praze je profesorem didaktiky matematiky na Univerzitě Karlově. Jeho nová koncepce výuky matematiky postavená na aktivitě žáků baví nejenom žáky, ale i učitele, kteří se rozhodli podle ní vyučovat.

Plzeň, Praha, 6. srpna 2013

Odklon od tradiční výuky matematiky spojené s mechanickým memorováním a přejímáním již hotových poznatků, návodů, definic a vzorců směrem k vyučování, kdy si žáci sami vše objevují a které je baví, musí začít u jednoho každého učitele. Tento přístup si plánuje vzít za své více než 100 učitelů prvního stupně základních škol, kteří se přihlásili na Letní školu matematiky u Ledče nad Sázavou. Její již čtvrtý ročník od 9. do 16. srpna pořádá Akademie moderního vzdělávání ve spolupráci s týmem profesora Milana Hejného. Milan Hejný z Pedagogické fakulty UK v Praze je profesorem didaktiky matematiky na Univerzitě Karlově. Jeho nová koncepce výuky matematiky postavená na aktivitě žáků baví nejenom žáky, ale i učitele, kteří se rozhodli podle ní vyučovat.

„V letošním roce se konají dva turnusy letní školy. První turnus je pro pokročilé či mírně pokročilé. Předpokládáme, že tito učitelé mají již aspoň tříletou zkušenost s výukou podle metody profesora Hejného. Vidíme, že několik učitelů jezdí na letní školu opakovaně. Řadu učitelů známe i z jiných seminářů a víme o nich, že výborně podle této metody učí. Tyto učitele postupně uvádíme i do lektorské činnosti,“ říká docentka Pedagogické fakulty UK v Praze Darina Jirotková, která je blízkou spolupracovnicí profesora Hejného a spoluautorkou učebnic.

Učitele v Ledči nad Sázavou čeká od pátku do neděle celkem 20 hodin práce ve 3-5 skupinách podle předem daného programu a dva večery jsou vyhrazeny na volitelný program. V pondělí 12.8. navazuje turnus pro začátečníky. „Ne všichni jsou však úplní začátečníci. Najdou se mezi nimi i učitelé již trochu obeznámení s Hejného metodou a budou zde dokonce i dva pedagogové z Ostravské univerzity (dr. Renáta Zemanová a dr. Radek Krpec), kteří od příštího roku zařadí tuto metodu i do kurzů didaktiky matematiky v přípravě budoucích učitelů,“ uvádí Darina Jirotková k programu a složení účastníků Letní školy matematiky.

Podle Dariny Jirotkové jsou mezi úplnými začátečníky většinou učitelé, kteří hledají nějaký jiný způsob výuky matematice než tradiční, s nímž nejsou vnitřně spokojeni. „Jsou zde vesměs učitelé, kteří chtějí něco měnit, něco nového se naučit, dále na sobě pracovat. Tady nikoho nemusíme přemlouvat a přesvědčovat,“ shrnuje Darina Jirotková. Profesor Milan Hejný dodává, že Letní škola přitahuje učitele, kteří chtějí na sobě pracovat a neodrazuje je didaktická náročnost nové metody, naopak v ní vidí výzvu i proti efektu vyhořeni.

"I když to na první pohled tak nevypadá, nejdůležitější není obsah našich učebnic, ale metoda práce učitele. Ten přesouvá veškeré objevování na žáky a sám je jen organizátorem práce dětí. To je něco zcela nového a pro mnohé učitele to představuje skoro nepřekonatelnou barieru. Jenže učitel, který se snaží podle našich učebnic učivo pouze vysvětlovat, žádné výraznější úspěchy asi nedosáhne. Určitě nedosáhne spontánního zápalu žáků, jako ti učitelé, co naši metodu aplikují úspěšně,“ poodhaluje podstatu Milan Hejný.

 

Z letní školy si učitelé vozí chuť do nové práce a pocit smysluplnosti

Cílem Letní školy je poskytnout učitelům kromě znalostí také silný impuls k tomu, aby se zbavili dlouholetých zažitých postupů. „Kvůli tomu tam učitelé jezdí. Setkali jsme se i s učitelkami v těsně předdůchodovém věku, které se s nadšením pouštěly do nového způsobu výuky a litovaly minulých let, kdy se marně snažily, aby jejich žáky matematika bavila. Z minulých škol si učitelé odvezli nadšení, chuť do nové práce, pocit smysluplnosti. Také mnoho kontaktů na další učitele, na lektorský tým a mnozí z nich perspektivu, že budou moci své zkušenosti v roli lektorů předávat dále,“ pojmenovává podstatné zisky prázdninové školy Darina Jirotková.

Lenka Kremlíková ze ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem, která se účastnila již první Letní školy matematiky a letos pojede počtvrté, si ještě dobře vybavuje svoje pocity z objevování „nové“ matematiky. „Pro řadu učitelů, kteří jsou na letní škole poprvé, jsou prostředí jako krokování či zvířátka dědy Lesoně zcela nová a potřebují si je osahat. Učitelé o svých objevech průběžně diskutují a spontánně sdílejí své poznatky z toho, když jsou postupně do metody vtahováni podobně jako jejich žáci,“ říká Lenka Kremlíková, jež svoje nadšení dokáže přenést jak na svoje žáky, tak jejich rodiče, které musela pro nový koncept výuky získat a přesvědčit. Při otázce, zda učitelé svou účast na Letní škole v době svého volna nechápou jako jistou oběť, poukazuje na to, že právě doba prázdnin je optimální čas na rozšiřování odborných obzorů. „Když chcete vyučovat podle této metody, brzy zjistíte, že na všechno sama nestačíte a potřebujete vědět víc. Existuje řada učitelů, kteří chtějí vědět víc a využívají pro to dobu prázdnin,“ říká učitelka z Lysé nad Labem, která se postupně zapojuje do týmu lektorů.

Podle metody profesora Hejného se zatím vyučuje na osmi procentech základních škol v České republice. Zkušenosti s metodou ukazují, že by mohla být účinným lékem na současný neuspokojivý stav matematických znalostí českých žáků. Jejich dalšímu propadu v mezinárodních srovnáních chce profesor Hejný čelit tím, že svou výuku od první třídy staví na přirozené dětské zvídavosti, která je vlastní každému dítěti. Naopak se snaží maximálně utlumit tradiční memorování pouček, vzorců a definic, které z žáka dělá pouhou hlásnou troubu učitele a podle Hejného stojí za tím, že u českých žáků matematika patří mezi nejméně oblíbené předměty.

 

O Akademii moderního vzdělávání

Akademie moderního vzdělávání poskytuje vzdělávací akce pro učitele k rozvoji matematické gramotnosti žáků již od roku 2007, kdy vyšel 1. díl učebnice matematiky podle koncepce prof. Hejného a kolektivu. Dlouhodobě spolupracuje s lektorským týmem kolem prof. Hejného, pořádá akreditované semináře zaměřené na jednotlivé metody koncepce, školí učitelské kolektivy,  které se rozhodly inovativní metody využívat, pořádá odborné konference za účasti autorů koncepce i zástupců ze všech typů škol. Pro zájemce z řad učitelů pořádá také Letní školy matematiky podle této koncepce (v srpnu 2013 se bude konat již 4. ročník této akce). Za tuto dobu proběhla řada vzdělávacích akcí, kdy  se učitelé v rámci celé ČR blíže s metodami seznamují. Tento proces je však  dlouhodobý, vyžaduje od pedagogů porozumění jednotlivým didaktickým postupům v návaznosti na jejich uplatnění ve výuce. Tento projekt umožní nabídnout  učitelům širší školení jak obsahově, tak rovnoměrným pokrytím působnosti v rámci  celé ČR.