7. 10. 2013

Čeština genetickou metodou ve finále soutěže o nejlepší evropskou učebnici

Český titul se objeví už celkově podeváté při vyhlášení nejlepších evropských učebnic roku na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu.

O prestižní ocenění BESA (The Best European Schoolbook Awards) bude usilovat učebnice Nakladatelství Fraus, kterou odborná porota složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit poslala přes výběrová kola do finále.

Při slavnostním vyhlášení cen BESA ve Frankfurtu nad Mohanem ve středu 9. října bude ve hře v kategorii pro první stupeň základních škol soubor výukových materiálů pro český jazyk – pracovní učebnice Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami se sešitem s uvolňovacími cviky a písankami. Tato sada pro 1. třídu je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou. Genetická metoda výuky čtení a psaní ve spojení s moderním grafickým zpracováním a atraktivními ilustracemi prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním, a přispívá tak k budování lepšího vztahu dětí ke čtení knih. Je prokázáno, že čtení knih u dětí zvyšuje čtenářskou gramotnost.

Karla Černá, která je s Martinou Grycovou a Jiřím Havlem spoluautorkou  učebnic, byla z postupu do evropského finále příjemně překvapena. „Domnívám se, že ocenění z evropské soutěže může naší učebnici pomoci jak u učitelů, tak u rodičů. Respekt, který si učebnice získala u evropských porotců, by mohl probudit i větší zájem o genetickou metodu výuky čtení a psaní jako takovou,“ říká Karla Černá, která je ředitelkou základní školy v Řeznovicích v okrese Brno-venkov.

Plzeň, Praha, 7. října 2013
Český titul se objeví už celkově podeváté při vyhlášení nejlepších evropských učebnic roku na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. O prestižní ocenění BESA (The Best European Schoolbook Awards) bude usilovat učebnice Nakladatelství Fraus, kterou odborná porota složená z pedagogů předních evropských institucí a univerzit poslala přes výběrová kola do finále.

Při slavnostním vyhlášení cen BESA ve Frankfurtu nad Mohanem ve středu 9. října bude ve hře v kategorii pro první stupeň základních škol soubor výukových materiálů pro český jazyk – pracovní učebnice Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami se sešitem s uvolňovacími cviky a písankami. Tato sada pro 1. třídu je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou. Genetická metoda výuky čtení a psaní ve spojení s moderním grafickým zpracováním a atraktivními ilustracemi prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním, a přispívá tak k budování lepšího vztahu dětí ke čtení knih. Je prokázáno, že čtení knih u dětí zvyšuje čtenářskou gramotnost.

Karla Černá, která je s Martinou Grycovou a Jiřím Havlem spoluautorkou  učebnic, byla z postupu do evropského finále příjemně překvapena. „Domnívám se, že ocenění z evropské soutěže může naší učebnici pomoci jak u učitelů, tak u rodičů. Respekt, který si učebnice získala u evropských porotců, by mohl probudit i větší zájem o genetickou metodu výuky čtení a psaní jako takovou,“ říká Karla Černá, která je ředitelkou základní školy v Řeznovicích v okrese Brno-venkov.

Česká učebnice v soutěži otevřené všem evropským nakladatelům opět zaujala nezávislou porotu a bude bojovat o nejvyšší ocenění. Může tak navázat na největší úspěchy z minulých let, kdy vynikly především dva tituly oceněné 1. místem. V roce 2008 zvítězil titul Chemie pro 8. ročník ZŠ a v roce 2011 přivezla zlato Prvouka pro 2. ročník ZŠ.

„Vzhledem k úspěšnosti genetické metody výuky čtení a psaní jsme se rozhodli pro příští školní rok učebnicovou sadu pro žáky rozšířit i o písanky s nevázaným písmem, jež se v současnosti na školách rovněž vyučuje, a pracovní učebnicí s doplňkovými aktivitami,“ dodává vedoucí redaktorka Nakladatelství Fraus Radka Šmahelová.

 

Fraus Media na veletrhu poprvé představí mobilní aplikace

14. ročník soutěže o nejlepší evropskou učebnici, který společně s Frankfurtským knižním veletrhem pořádají Evropská asociace nakladatelů učebnic (EEPG) a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a výukových médií (IARTEM), bude celkově již devátým s účastí Nakladatelství Fraus. Tituly plzeňského učebnicového nakladatelství i v mezinárodní konkurenci těží z komplexnosti svých výukových materiálů, mezi nimiž hrají stále významnější roli interaktivní učebnice.

Letos poprvé se na frankfurtském veletrhu představí i Fraus Media, nová dceřiná společnost nakladatelství, která byla založena s cílem vyvíjet vzdělávací aplikace a elektronické interaktivní knihy zejména pro tablety a chytré telefony. 

 

Začínáme číst a psát + Už čteme a píšeme sami – Český jazyk 1 (Genetická metoda)

Autoři: Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou", ale i „píší". Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět podle získaných zkušeností a zvyšující se obratnosti dětí. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Funkční ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování.

V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

 

Další informace k učebnici najdete prostřednictvím odkazů: