18. 1. 2019

Zveme vás na konferenci pro učitele češtiny na 2. stupni a SŠ

Čeká vás pestrý program seminářů a praktických dílen, které proběhnou pod vedením erudovaných a zkušených lektorů. Představíme vám mnoho netradičních témat a nápadů, kterými se můžete inspirovat pro svou práci ve výuce.

Kdy: 16. 3. 2019

Kde: ZŠ Kunratice – Praha 4

Zveme vás na tradiční setkání vyučujících českého jazyka. V nabídce je mnoho zajímavých seminářů, které se věnují tématu rozvoje komunikačních dovedností žáků či tématu slovotvorby. Dále jsou pro vás připraveny neméně zajímavé oblasti současnosti, jako například téma platformy YouTube, mediální gramotnosti či seminář na téma Jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Nahlédneme také do oblasti literatury, blíže se podíváme například na Karla Poláčka, Ladislava Fukse či na téma divadla.


Podrobný program a přihláška

 

Zajímají vás naše další vzdělávací akce pro pedagogy? Jejich celkový přehled najdete na seminare.fraus.cz.