9. 5. 2018

Vyjádření Nakladatelství Fraus k výuce pomocí tzv. Hejného metody

V poslední době se objevily v médiích kritické články a reportáže, které se týkaly výuky matematiky pomocí tzv. Hejného metody. Rádi bychom vás informovali o pohledu z naší strany, tj. z pohledu Nakladatelství Fraus, a představili vám nezávislé výsledky znalostí a dovedností žáků vyplývající ze srovnávacích testů, které kontinuálně provádí na základních školách společnost Kalibro Projekt s.r.o.

Ředitelky a ředitelé škol obdrželi vyjádření našeho nakladatelství k nastalé situaci, spolu s bližšími informacemi o proběhlém testování Kalibro. Chcete se také dozvědět více?

Přečtěte si celé vyjádření Nakladatelství Fraus ke kritice tzv. Hejného metody.


Kritika výuky matematiky tzv. Hejného metodou je neoprávněná, dokazují to aktuální výsledky žáků v 5. třídách!

Kritika výuky matematiky tzv. Hejného metodou se v zásadě opírá jen o subjektivní názory některých učitelů matematiky a o nepodložená tvrzení některých akademiků. Z výsledků srovnávacích testů vyplývá, že žáci vzdělávaní tzv. Hejného metodou dosahují v testech spíše lepších výsledků než jejich vrstevníci, resp. v žádném případě v matematice (a ani v jiných předmětech) nezaostávají.

Stáhněte si grafy znázorňující výsledky žáků ve srovnávacích testech Kalibro.


Nejde o experiment, nýbrž o více než deset let ověřenou metodu

Naše nakladatelství vydalo první učebnici matematiky pro tzv. Hejného metodu v roce 2007. To, že se tento přístup k výuce našich dětí během deseti let postupně a naprosto přirozeně rozšířil na přibližně pětinu škol, svědčí o tom, že se již nejedná o žádný experiment, ale o výuku prakticky ověřenou v několika stovkách základních škol na řádově desítkách tisíc žáků.

Seznamte se s učebnicemi matematiky dle prof. Hejného.


Výběr vhodné vzdělávací metody by měl záviset zejména na učiteli

Důkazem úspěšnosti tohoto přístupu k výuce je mimo jiné i fakt, že si tento přístup výuky zvolili samotní pedagogové (a samozřejmě i se souhlasem ředitelů škol), tj. vysokoškolsky vzdělaní odborníci, svobodně a bez jakéhokoliv ovlivňování státem či jinými organizacemi. Větší část učitelů u tohoto způsobu výuky zůstala.

Přečtěte si více o tzv. Hejného metodě.