21. 3. 2017

Seminář Práce s knihou

Ve dnech 10. a 11. března se v Informačním centru Nakladatelství Fraus v Praze uskutečnil jeden z prvních seminářů financovatelných ze Šablon pro MŠ a ZŠ I.

Seminář s názvem Práce s knihou byl určen vyučujícím českého jazyka na 2. stupni základních škol a byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl. Účastnice si pochvalovaly prostředí, v němž se seminář konal (možná zapůsobil i genius loci bývalé pracovny Josefa Jungmanna, v níž se dnes nacházejí naše vzdělávací prostory), ale hlavně oceňovaly práci lektorky Niny Rutové, která uměla navodit tvůrčí atmosféru. Všechny účastnice měly dostatek prostoru vyzkoušet si a prožít aktivity na vlastní kůži. Odcházely se spoustou námětů a tipů i s nadšením a chutí vše vyzkoušet se svými žáky. Své stěžejní myšlenky a poznatky si účastnice zaznamenaly do myšlenkové mapy v podobě zavařovacích sklenic.

Vybíráme některé z nich:

  • Učitel pouze aktivizuje, přemýšlet nechává žáky.
  • Nebudu upřednostňovat to, co se líbí a hodí mně.
  • Učitel má s žáky sdílet vzdělávací cíl.
  • Čtenářské strategie nejsou cílem, ale pouze nástrojem.
  • Důležité jsou souvislosti.

Děkujeme všem za milé setkání a pozitivní ohlasy. Těšíme se na shledanou na některém z našich dalších seminářů

Fotogalerie