5. 3. 2019

Přijďte si vyzkoušet zábavné fyzikální experimenty a pokřtít naši novinku.

Zveme vás na křest naší nové publikace zaměřené na jednoduché fyzikální pokusy. Nepotřebujete k tomu žádné extra vybavení, vystačíte si s běžně dostupnými předměty. Publikaci pokřtíme v našem novém infocentru na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni.

 

Kdy: 26. 3. 2019 od 15:30 hod.
Kde: Informační centrum FRAUS, Fakulta pedagogická ZČU, Veleslavínova 42, Plzeň

 

Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami
v nově otevřeném Informačním centru FRAUS

Publikace Experimentuj s nadhledem s nápojovými plechovkami přináší skvělé nápady a praktické návody na fyzikální experimenty pro děti od 8 do 14 let. Všechny pokusy jsou jednoduché a můžete je připravit z běžně dostupných pomůcek. Jsou ideální do hodin fyziky na 2. stupni ZŠ i pro přírodovědu na konci prvního stupně ZŠ, ale i pro zvídavé děti a jejich rodiče jako smysluplná zábava na doma. Těšit se můžete i na ukázky experimentů, které přímo na místě předvedou autorky publikace.
Více informací o nové publikaci se můžete dozvědět na www.ucebnice.fraus.cz.

Slavnostní křest proběhne v novém informačním centru našeho nakladatelství, které touto akcí zahajuje svůj provoz. Informační centrum bude sloužit pedagogům, studentům učitelských oborů i dalším zájemcům, kteří se budou chtít blíže seznámit s našimi tištěnými i elektronickými produkty.

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast nejpozději do 22. 3. 2019 na e-mail henzl@fraus.cz.

Těšíme se na setkání s vámi!