11. 1. 2017

Když matematika baví aneb Rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ

V rámci programu dlouhodobého vzdělávání pedagogů vás zveme na seminář PhDr. Jitky Michnové Když matematika baví aneb Rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ věnovaný netradičnímu pojetí výuky matematiky, jehož je lektorka dlouholetou propagátorkou.

V přátelském prostředí ZŠ Dr. Jana Malíka v Chrudimi nabídneme účastníkům semináře 16 hodin praktických ukázek nácviku počítání, nové přístupy nejen k matematice, ale také k samotným žákům či inspiraci pro změnu klimatu ve třídě. Přijďte se přesvědčit, že matematika i změna způsobu práce s dětmi mohou bavit.

Seminář se uskuteční v termínu 17. a 18. 2. 2017, vždy od 8.30 do 15.30 hod.

Další seminář na stejné téma pořádáme v termínu 10.–11. 3. 2017 v Plzni pod vedením PhDr. Evy Bomerové.

Více informací o vzdělávacím programu najdete zde.


Náklady je možné financovat ze šablon MŠMT (více informací o naší nabídce vzdělávacích programů DVPP, jež lze financovat ze šablon pro MŠ a ZŠ I najdete zde).