30. 1. 2015

Inspirace z Londýna

Snažíme se držet krok s dobou a zajímá nás vývoj komunikačních a informačních technologií. Již řadu let proto u nás patří konec ledna návštěvě největšího veletrhu technologických novinek ve vzdělávání BETT. Letos se naši kolegové navíc podívali i na jednu z londýnských škol – Winsor Primary School.

Veletrh BETT byl opět velmi pestrý a inspirativní. Byla zde k vidění řada prezentací vzdělávacích portálů, learning management systémů, zajímavých interaktivních obsahů, vzdělávacích 3D animací a zapojení her do výuky. Nechyběl ani hardware zahrnující široké spektrum techniky od interaktivních tabulí až po tablety a nabídka učebnicových nakladatelů.

Kromě veletrhu navštívila skupinka složená z našich redaktorek, odborného konzultanta a pana Frause jednu z místních základních škol. Zúčastnili se náslechové hodiny matematiky u dětí ve věku 10–11 let, což odpovídá naší 5. třídě. Zajímavé bylo sledovat styl výuky. Učitel pracoval celou hodinu s interaktivní tabulí, v níž měl připravené vlastní podklady. Tabuli využíval pouze k promítnutí a popisování. Často prověřoval, jak velká část třídy už daný jev pochopila. Děti otevřeně zvednutím ruky hlásily, jak cítí, že mají už učivo zvládnuté. Žáci nepoužívali žádné učebnice, zato hojně využívali popisovací kartu (plastová karta formátu A4, na kterou psali fixem a mohli napsané rychle mazat holou rukou bez ušpinění), dále sešit, do kterého si dělali poznámky až na konci hodiny a vkládali nebo lepili do něj vytištěné podklady od učitele.

Vedle samotné výuky naše kolegy zaujalo i několik dalších věcí. Například to, že velkou skupinu žáků tvořily děti imigrantů, tedy různých národností a kultur. Tomu odpovídalo i složení pedagogického sboru, aby se děti mohly obracet na někoho „blízkého", co se týká jazyka, kultury a náboženství. Další zajímavostí bylo třeba to, že na každé lavici byl k dispozici box s psacími potřebami a slovník. Také zde byla umístěna cedulka se „zlatými pravidly chování". A nakonec jedna perlička - začátek i konec výuky se obešel bez stresujícího zvonění.

Fotogalerie