Členství a partnerství

Nakladatelství Fraus je členem nebo partnerem těchto profesních organizací:

logo Svazu českých knihkupců a nakladatelů

 


 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Nakladatelství Fraus je od roku 1996 řádným členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a účastní se aktivně jeho činnosti. Jednatel společnosti Ing. Jiří Fraus inicioval platformu učebnicových nakladatelství a po několik volebních období zastával post místopředsedy svazu.

Svaz byl založen v roce 1879 za účelem šíření českých knih a dodržování profesní etiky. Roku 1949 byl zrušen. Obnovený Svaz v roce 1989, resp. 1990 vědomě navázal na odkaz původní organizace a vytkl si také za cíl hájit v tržních podmínkách společné profesní zájmy nakladatelů, distributorů a knihkupců.

Více informací o Svazu českých knihkupců a nakladatelů

 

 

 

 

European Educational Publishers Group (Evropská asociace nakladatelství učebnic)

Od roku 2005 je Nakladatelství Fraus členem Evropské asociace nakladatelství učebnic (EEPG).

EEPG každým rokem pořádá soutěž o nejlepší evropské učebnice – The Best European Learning Materials Award (BELMA), v níž tituly nakladatelství získaly řadu prestižních ocenění.

EEPG spojuje evropské vydavatele učebnic, kterým umožňuje jednotně komunikovat a lobovat za své potřeby a zájmy v záležitostech vzdělávání. EEPG každoročně pořádá řadu konferencí a setkání týkajících se aktuálních otázek v oblasti vydávání vzdělávacích materiálů, aktivně se zapojuje do diskusí o autorských právech, vývoji digitálních technologií pro výuku, ochraně osobních údajů i dalších problémech souvisejících s publikováním ve školství.

Více informací o European Educational Publishers Group
Více informací o soutěži BELMA

 

 


 

 

 

Asociace jazykových škol

Nakladatelství Fraus je partnerem Asociace jazykových škol od poloviny roku 2016.

V rámci tohoto partnerství nabízíme jazykovým školám řadu výhod:
  • zdarma prezentace portfolia pro výuku cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny) přímo ve škole
  • spoluúčast na organizaci vzdělávacích akcí
  • vzorky nových vzdělávacích materiálů zdarma
  • propagační materiály pro výuku (záložky, plakáty, mapy apod.)

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol. Vznikla v roce 2015 sloučením Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT) a  Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA). V současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice.

Více informací o Asociaci jazykových škol